Μετατροπή της ήδη υπάρχουσας ιστοσελίδας του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής, από στατική σε δυναμική με Php – Mysql και CRUD Interface

http://elmp.gr