Ακαδημαϊκά Project

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf τα documentation ορισμένων ατομικών εργασιών τις οποίες εκπόνησα κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο τμήμα “Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής” στον Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Μεταπτυχιακή Διατριβή (MSc Thesis)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης
(Design and development of a web-based E-learning platform)

Εναλλακτικό link από το αποθετήριο “Διώνη”:
http://dione.lib.unipi.gr/xmlui/bitstream/handle/unipi/9299/Arkolakis_Dimitrios.pdf
(Επιβλέπων: Ευθύμιος Αλέπης, Επίκουρος καθηγητής)

Cloud Computing
Εικονικές Μηχανές και μετρήσεις απόδοσης
Υπηρεσία αποθήκευσης και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με χρήση των AWS Services της Amazon
(S3, Elastic Beanstalk)

Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση
Επίλυση του προβλήματος του “Περιπλανώμενου πωλητή” μέσω γενετικών αλγορίθμων
(Η έρευνα της εργασίας στηρίχτηκε στον κώδικα της παρακάτω πηγής)

Επεξεργασία Σημάτων Ήχου και Φωνής
Ανιχνευτής Ομιλίας
(Η έρευνα της εργασίας στηρίχτηκε στον κώδικα της παρακάτω πηγής)

Data Security
Sql injection στην πλατφόρμα του WebGoat

Βάσεις Δεδομένων
Paper Review διαφόρων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων
(Design of a multimedia object-oriented DBMS)
(A scalable continuous query system for internet databases)
(t-Closeness: Privacy Beyond k-Anonymity and l-Diversity)